The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To erhan1958: teşekkürler. (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=888028)

zekasaglam 08-14-2012 01:20 PM

To erhan1958: teşekkürler.
 
Merhaba,
Gerçekten hiç tavsiye etmem çıkmanızı çünkü yol diye kayaları kırıp toprağa atmışlar ve üzerinden geçmemişler bile. Bir lastiğe mal oldu bu fotoğraf. Ama içimizdeki o dürtü ve sizden böyle şeyler duymak yeter de artar bile. İlgileriniz için teşekkür ederim. Saygılarımla.


All times are GMT. The time now is 03:52 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.